Trükiseid Kasside Kohta

Kassiabil on 5 voldikut, mis käsitlevad erinevaid kasside ja kassipidamisega seotud teemasid. Trükised võib välja printida ning kasutada teavitustöös ilma nende sisu ja kujundust muutmata.

Kassiomaniku ABC
Myydid kassidest, mis ei vasta tõele
Mida ütleb seadus lemmiklooma kohta
Kui kiisut ei ole võimalik pidada või endale võtta
Kes tegelevad kodutute loomadega, mis on varjupaigad ja mis on kodutute loomadega tegelevad mittetulundusühingud

Who-me-cat-797448.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License